İş Sağlığı ve Güvenliği

Özden İnşaat olarak, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği konusunda ciddi bir yaklaşım sergiliyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya yönelik taahhüdümüz, planlama ve tasarımdan inşaata ve proje yönetimine kadar tüm işlemlerimizde yer almaktadır.

Uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalara dayanan kapsamlı bir Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi (SGYS) uyguladık. SGYS’miz, potansiyel tehlikeleri ve riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrol altına almak için tasarlanmıştır ve tüm işlerin güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Sağlık ve güvenlik uzmanlarımız, tüm işlerimizin her aşamasında riskleri belirleyip yönetme konusunda eğitimli sertifikalı güvenlik görevlileri ve mühendislerden oluşmaktadır. Düzenli olarak güvenlik denetimleri, kontrolleri ve gözden geçirmeler yaparak iyileştirme alanlarını belirler ve tüm çalışanlarımızın güvenli çalışma yöntemlerini takip ettiğinden emin oluruz.

Etkili iletişimin, güvenli bir çalışma ortamı sürdürmek için hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Çalışanlarımız, olası tehlikeleri veya güvenlik olaylarını derhal rapor etmek için eğitilirler ve güvenliği sürekli olarak geliştirmek için açık iletişim ve işbirliğini teşvik ederiz.

Özden İnşaat olarak, tüm ilgili sağlık ve güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uyumlu olmaya kararlıyız. Güvenli bir çalışma ortamının projelerimizin başarısı ve çalışanlarımızın ve müşterilerimizin refahı için hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Projeniz için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak konusundaki taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bize ulaşın.